Agenda ALV 2020

Agenda algemene ledenvergadering 2020

3 maart 2020
20:00 uur
Clubhuis

 1. Opening
 2. Benoeming bestuur
 3. Secretaris
 4. Verslag vanuit het bestuur over 2019
 5. Financieel
 6. Park
 7. Bar
 8. Technische Commissie
 9. Jeugdcommissie
 10. Leden
 11. wvttk
 12. Sluiting