Agenda ALV 2019

Agenda

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Benoeming bestuur 

                     Aftredend bestuurslid barrooster Laura Gangemi

                     Aantredend bestuurslid Pauline van der Drift

 1. Samenstelling commissies: Mondeling
 2. Notulen ALV d.d. 20-02-2018
 3. Verslag vanuit het bestuur over 2018: Mondeling 
 4. Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 (handouts, deze zijn vanaf 19.30 beschikbaar) In de begroting is een investering opgenomen inzake de vervanging van de lichtinstallatie (LED)
 5. Verslag Kascontrole Commissie
 6. Rookbeleid: Bijlage 1
 7. Plan van aanpak nieuwe tennisbanen: Bijlage 2
 8. Vacatures bestuur en diverse commissies

Secretaris

Barrooster planning

PR / sponsoring

Technische Commissie

Jeugdcommissie

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

Bijlage 1. Voorstel Rookbeleid TCW 

 

Op te nemen in HHR

 

 • Het is tijdens georganiseerde jeugdactiviteiten niet toegestaan om te roken op het park, met uitzondering van een nader aan te wijzen “rookplek”.

 

 • Toelichting: 
  1. In het kader van een goed voorbeeld voor de jeugd ziet het bestuur graag een rookvrij sportpark. Om zoveel mogelijk overlast voor de buurt te beperken, wordt er een rookplek op het terrein aangewezen.
  2. Een volledig verbod is op dit moment een stap te ver, omdat het bestuur meent dat het draagvlak daarvoor onvoldoende groot is.

 

Bijlage 2. Plan van Aanpak nieuwe banen

 

Vooraf

Op 1 april 2019 zullen de banen volledig financieel zijn afgeschreven en ook is de lening dan volledig afbetaald. Op die datum liggen de banen er precies 10 jaar. Hoewel het niet nodig is om de banen op korte termijn te vervangen, is het wel zinvol om hier nu al over na te denken. 

 

Idee

Het idee nu, is om een “Baan Commissie” te formeren om te komen tot een concreet uitgewerkt voorstel dat door het bestuur ter goedkeuring aan de ALV kan worden voorgelegd. Dit voorstel omvat:

 • Keuze van baantype
 • Keuze voor de uitvoerder
 • Financiering (extern, intern, subsidie)
 • Datum van uitvoering

Het voorstel dient binnen 12 maanden te zijn uitgewerkt.

 

Samenstelling Baancommissie (BC)

 • Vanuit het bestuur: voorzitter en voorzitter TC
 • Vanuit de leden: twee tennissers
 • Vanuit de trainers: één trainer

De BC zal, waar dat nodig is, andere functionarissen (penningmeester en groundsman) raadplegen. Dit geldt ook met betrekking tot externe deskundigen.