Huishoudelijke Regels

 
 
 
EEN PAAR HUISHOUDELIJKE REGELS IN HET KORT ……...
 
 
Adres-/Naamswijzigingen
Adres- en/of naamswijzigingen moeten schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie.
 
Opzeggingen
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail. Opzeggingen voor het volgende seizoen moeten vóór 1 januari bij de ledenadministratie zijn. Een opzegging wordt altijd schriftelijk of via e-mail bevestigd.
 
Gebruik ledenpas
Elk jaar mogen vanaf 1 april alleen de nieuwe ledenpassen gebruikt worden bij het afhangen van de banen. Oude passen zullen vanaf die datum van het bord worden verwijderd!!
 
Betaling contributie
In februari wordt de contributie d.m.v. jaarlijkse prijsindexering vastgesteld. Indien je een machtiging voor het afschrijven van de contributie hebt gegeven, wordt het bedrag in maart automatisch afgeschreven.
 
 
Adressen
Bestuur TC Woerden, Postbus 2080, 3440 DB Woerden
tcwsecretariaat@gmail.com
 
Ledenadministratie TC Woerden, tcwledenadm@live.nl
Pauline van der Drift
 
Tennispark Zandwijk, Aert van Gelderstraat 3, 3443 VL Woerden, 0348-413072
 
De uitgebreide regels kun je hier downloaden