Uitslag enquête vrijwilligersbeleid

Enquête uitkomsten Vrijwilligersonderzoek TC Woerden

 

Geslacht ten opzichte van vrijwilligers

 

Geslacht * vrijwilliger Crosstabulation

Count

 

vrijwilliger

Total

Ja

Nee

Ja, andere vereniging

Geslacht

man

10

27

1

38

vrouw

15

20

10

45

Total

25

47

11

83

 

Uit deze twee vragen valt te zien wat de verdeling is in wel of niet vrijwilliger zijn in geslacht. Beide geslachten zijn meer actief bij TC Woerden zelf als vrijwilliger dan bij andere verenigingen. Opvallend is dat wanneer het totaal aantal vrijwilligers bij elkaar worden opgeteld per geslacht, op het moment dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen vereniging, de vrouwen in totaal meer vrijwilliger zijn dan mannen. Beide geslachten zijn dus bereid tot vrijwilligerswerk. Binnen TC Woerden hebben 25 mensen aangegeven vrijwilligers werk te doen. Hier is de verdeling dat 10 mannen en 15 vrouwen deze taken op zich nemen.

 

De redenen waarom leden vrijwilliger zijn geworden

 

Vrijwilliger

Er kwam er een vrij

Ik werd hiervoor

Ik werd hiertoe

Ik wilde deze

Ik hoopte iets te kunnen

Steentje

 

doordat iemand anders

 gevraagd

verplicht

taak graag

veranderen/verbeteren

bijdragen

 

stopte met deze functie

 

 

 

binnen de vereniging

 

ja

0

10

0

1

3

17

ja bij andere

1

3

0

2

1

5

 

Andere verenigingen

TV Cromwijck 2x                                             Moestuinvereniging                                     Kerk en zorg

Dames Royaardstichting                              MHC Woerden                                                VV Vep

Inloophuis voor kanker                                               Golfclub                                                             School

 

Uit deze twee vragen blijkt wat de redenen zijn waarom ze vrijwilliger zijn geworden bij zowel TC Woerden als bij andere verenigingen. De meeste vrijwilligers van TC Woerden hebben aangegeven  dat zij hiervoor gevraagd zijn. Opvallend is dat de meeste respondenten hebben aangegeven dat de reden is dat zij een steentje bij willen dragen aan de vereniging. Dit zijn er maar liefst 17 bij TC Woerden en tevens 5 bij andere verenigingen. Opvallend is ook dat niemand tot de vrijwilligersfunctie is verplicht en dat er ook slechts 1 iemand is geweest bij een andere vereniging die als reden had de taak overnam van iemand anders omdat deze vrij kwam.

 


 

Leden voor verhoging van contributie

 

 

Verhoging contributie

Geen verhoging contributie

Leden

15

59

 

Het overgrote deel van de respondenten willen geen contributie verhoging voor het betalen van vrijwilligers, dit zijn er maar liefst 59.

Leeftijd met waarom er geen vrijwilligerswerk wordt gedaan

 

Leeftijd

Ik vind vrijwilligerswerk

Ik heb er gewoon

Ik heb er geen tijd

Ik heb er geen tijd

Ik heb wel tijd, 

 

niet bij mij passen

geen zin in

voor vanwege mijn

voor vanwege andere

maar ik weet niet wat

 

 

 

werk/studie

Vrijetijdsbesteding

de mogelijkheden zijn

 

 

 

 

 

 

<18

0

0

0

1

3

18-30

1

1

1

0

4

31-45

0

1

12

0

4

46-65

0

2

2

0

2

65+

0

1

0

1

0

Totaal

1

5

15

2

13

 

 

Leeftijd

Ik heb wel tijd, 

Ik heb wel tijd, 

Ik heb wel tijd, 

Ik weet van tevoren 

Anders

 

maar ik weet niet of ik

maar ik wil mij nergens

maar ik ben er

niet wat mijn taak

 

 

de capaciteiten heb om

op vastleggen

nooit voor gevraagd

precies wordt

 

 

het werk te doen

 

 

 

 

<18

0

0

0

0

0

18-30

0

0

0

0

1

31-45

1

8

0

0

5

46-65

0

3

1

0

6

65+

0

3

0

1

1

Totaal

1

14

1

1

13

 

 

 

 

 

 

 

Anders:

Vele jaren al ingezet, beurt aan andere

Eén uur in de week spelen en vindt bardiensten voldoende

Ander gezinslid doet dit al

 

Uit deze twee vragen valt af te lezen waarom de respondenten geen vrijwilligerswerk doen naar leeftijdscategorie. Vijftien mensen die geen vrijwilligerswerk doen hebben aangegeven geen tijd te hebben. Opvallend is dat er drie grote groepen zijn van redenen, de eerste daarvan is dat ze geen tijd hebben voor vrijwilligerswerk wegens werk of studie, dit is voornamelijk de leeftijdscategorie 31-45 jaar. De tweede groep is de groep die wel tijd heeft, maar niet weet wat de mogelijkheden zijn, opvallend is dat dit voornamelijk de jongste respondenten zijn tot en met 30 jaar, de 65+ers hebben dit niet als reden opgegeven. De derde groep heeft tijd maar wil zich niet vastleggen, dit zijn vooral de oudere respondenten vanaf 31 jaar, met als grootste groep de groep van 31-45. De leeftijdsgroep van 46-65 jaar hebben voornamelijk als reden opgegeven dat ze al eerder actief zijn geweest als vrijwilliger voor de club en dat het nu tijd is voor andere.

 

 

Waarom mensen niet blijven hangen

 

Blijven hangen

Geen tijd

Ken weinig mensen

Mensen zijn

Kantine niet

Alleen om te

Anders

 

voor

om te blijven

niet gezellig

gezellig

sporten

 

Nee

8

3

1

2

7

10

 

Anders:

Ouders die alleen hun kinderen halen en brengen

Ouders die alleen komen kijken voor hun kinderen

Op een tijdstip spelen dat er voor de rest niemand anders is

 

De voornaamste redenen waarom mensen niet blijven hangen na een wedstrijd of training zijn; dat men hiervoor geen tijd heeft en dat mensen alleen maar naar de vereniging komen om te sporten. Verder zijn het ouders die respondent zijn en die geven aan puur voor hun kinderen komen.

 

Cijfer betrokkenheid en hoe betrokkenheid verhogen door middel van activiteiten

 

Cijfer

Een toernooi voor

Andere activiteiten

Met de hele vereniging 

Een barbecue of een

Geen (van deze)

Andere

betrokkenheid

de hele vereniging

 6-kamp, paintballen e.d.

een grote tenniswedstrijd

 ander soort feest

activiteiten

activiteiten

 

 

 

bezoeken

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

3

1

2

0

1

2

0

4

2

1

0

0

2

1

5

1

0

0

1

0

4

6

3

3

2

4

2

7

7

4

4

0

5

1

3

8

14

6

4

15

3

2

9

2

3

1

3

0

0

10

0

0

0

0

0

1

Totaal

27

19

7

29

10

20

 

Andere activiteiten:

Organiseren van een klusdag

 

Uit deze twee vragen valt af te lezen wat het cijfer is van de betrokkenheid van de ondervraagden en wat zij als mogelijkheden zien om deze betrokkenheid nog hoger te krijgen. De meeste respondenten zien een barbecue of het organiseren van een toernooi voor de gehele vereniging als mogelijkheden om de betrokkenheid te vergroten. De leden die een onvoldoende hebben gegeven voor hun betrokkenheid, uitgaande van een 6 als voldoende, hebben ook voornamelijk aangegeven dat deze twee activiteiten de betrokkenheid zouden kunnen verhogen. Daarnaast hebben een aantal respondenten die een onvoldoende gaven voor de betrokkenheid ook aangeven dat dit niet kan worden verhoogd met activiteiten. Tot slot wordt er ook regelmatig aangegeven dat andere activiteiten als het organiseren van een 6-kamp mogelijkheden zijn.  De meeste respondenten zien het minst in de mogelijkheid om een grote tenniswedstrijd te bezoeken als verenigingen.

 

Cijfer betrokkenheid met waarom ze niet blijven hangen

 

 

Cijfer

Ik heb hier

Ik ken weinig mensen

Ik vind de mensen

Ik vind de kantine

Ik kom alleen

Anders

betrokkenheid

geen tijd voor

om mee te blijven

niet gezellig

niet gezellig

om te sporten

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

3

0

0

1

0

1

1

4

1

0

0

0

0

2

5

1

0

0

0

1

2

6

5

2

0

1

4

1

7

1

1

0

0

1

2

8

0

0

0

1

0

0

9

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

Totaal

8

3

1

2

7

10

 

Anders:

Erkenning geven voor vrijwilligers

Klusdag organiseren met afsluitende barbecue

Voor senioren worden er voldoende activiteiten georganiseerd

Goed competitieteam

Commissietoernooi

 

Uit deze twee vragen valt af te lezen waarom respondenten niet blijven hangen en welk cijfer ze hebben gegeven voor hun betrokkenheid. Opvallend is dat de meeste respondenten hebben aangegeven dat ze geen tijd voor hebben om te blijven hangen, zoals verwacht is hun betrokkenheid cijfer ook schommelend rond de voldoende. De betrokkenheid is in de meeste gevallen onder de 7 van de mensen die niet blijven hangen op de vereniging.

 

 

 

 


 

Leeftijd en welke taken deze mensen bereid zijn te doen

 

Leeftijd

Organiseren van

Assisteren bij

Begeleiden van

Bekleden van een

Verrichten van

 

wedstrijden en

wedstrijden

wedstrijden

functie in bestuur

onderhouds -

 

 toernooien

 

 

 /commissie

werkzaamheden

 

 

 

 

 

 

<18

3

1

0

0

0

18-30

2

5

2

1

0

31-45

7

2

3

6

9

46-65

2

2

2

2

3

65+

0

0

0

0

3

Totaal

14

10

7

9

15

 

Leeftijd

Verrichten van

Werven van adverteerders

Geen van bovenstaande

Anders

 

administratieve taken

en sponsors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<18

0

0

1

0

18-30

1

0

4

0

31-45

6

1

11

6

46-65

1

0

10

2

65+

0

0

1

1

Totaal

8

1

27

9

 

Anders:

Al lid van een commissie

Koken

Extra bardiensten

 

Uit deze twee vragen valt af te lezen welke vrijwilligersfuncties de verschillende aanwezige leeftijdscategorieën het liefst zouden willen invullen. Opvallend is dat de jeugd voornamelijk ondersteuning wil bieden met betrekking tot toernooien of wedstrijden. De groep van 18 tot en met 30 jaar wil voornamelijk ook assisteren bij wedstrijden. De groep van 31-45 jaar is het meest bereid om vrijwilligerswerk te doen en willen het liefst functies invullen in commissies, helpen in de organisatie van toernooien of wedstrijden en onderhoudswerkzaamheden verrichten. In de groep van 46-65 jaar is het antwoord nogal verdeeld, deze zijn bereid allerlei verschillende functies te doen voor de vereniging. De groep van 65 +ers wil voornamelijk onderhoudswerkzaamheden verrichten. Er is hierin geen uitgesproken groep die absoluut geen vrijwilligerstaken wil doen.

 


 

 

 

Gemiddelde cijfer betrokkenheid naar leeftijd

 

Report

cijfer betrokkenheid

leeftijd

Gemiddelde cijfer

Aantal

 

Dimension1

<18

6,00

4

 

18-30

6,38

8

 

31-45

7,03

36

 

46-65

5,54

24

 

65+

6,33

6

 

Total

6,40

78

 

 

Hier valt af te lezen hoe de gemiddelde betrokkenheid is van de leden van TC Woerden per leeftijdsgroep. De leeftijdsgroep van 31 tot en met 45 jaar heeft gemiddeld het hoogste cijfer en als enige een 7 als cijfer en heeft ook de grootste groep respondenten. De andere leeftijdsgroepen zijn allemaal redelijk gelijk met een cijfer rond de 6 en de 6.3. De groep van 46 tot en met 65 jaar heeft gemiddeld het laagste cijfer, dit is gemiddeld zelfs onvoldoende. Uiteindelijk levert het een gemiddeld cijfer op van 6.4 aan betrokkenheid over alle respondenten.

 

Gemiddelde uitkomst sfeer naar leeftijd

 

Report

Sfeer

leeftijd

Gemiddelde

Aantal

 

Dimension1

<18

Zeer goed

4

 

18-30

Goed

8

 

31-45

Goed

36

 

46-65

Goed

24

 

65+

Goed

6

 

Total

Goed

78

 

 

Hier valt af te lezen hoe de gemiddelde uitkomst is van de sfeer van TC Woerden per leeftijdsgroep. Hier is weinig onderscheid in te maken, op de jeugd groep na zijn ze allemaal een mening toegediend dat de sfeer bij TC Woerden goed is, de jeugd heeft als mening zeer goed. Dit levert vanzelfsprekend ook een totaal gemiddelde uitkomst van goed voor de sfeer binnen TC Woerden

 

Gemiddelde uitkomst van stelling steentje bijdragen naar leeftijd

Report

stelling steentje bijdragen

leeftijd

Gemiddelde

Aantal

 

Dimension1

<18

Mee eens

4

 

18-30

Neutraal

8

 

31-45

Mee eens

35

 

46-65

Mee eens

22

 

65+

Mee eens

5

 

Total

Mee eens

74

 

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de verschillende aanwezigen leeftijdsgroepen denken over de stelling: ‘Bij een vereniging moet iedereen zijn steentje bijdragen, hierbij hoort ook iets voor de club doen in de vorm van vrijwilligerswerk’. Er valt af te lezen dat alle groepen het eens zijn met deze stelling, behalve de leeftijdsgroep van 18 tot en met 30 jaar, deze staan neutraal in deze stelling. Dat levert ook een totale uitkomst op van dat de vereniging TC Woerden het eens is met deze stelling.

 

Stelling steentje bijdragen en hoe ze de sfeer zien

 

sfeer * stelling steentje bijdragen Crosstabulation

Count

 

stelling steentje bijdragen

Total

geheel oneens

gedeeltelijk eens

neutraal

eens

geheel eens

sfeer

zeer slecht

0

0

0

1

0

1

slecht

1

1

0

0

1

3

ok

1

4

3

6

7

21

goed

4

7

4

8

15

38

zeer goed

1

1

2

1

6

11

Total

7

13

9

16

29

74

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de leden van TC Woerden de sfeer zien binnen de vereniging vergeleken met hun mening op de stelling: ‘Bij een vereniging moet iedereen zijn steentje bijdragen, hierbij hoort ook iets voor de club doen in de vorm van vrijwilligerswerk’.  Opvallend hier is dat de meeste respondenten hebben gekozen voor de combinatie van een goede sfeer en het geheel eens zijn met de stelling, dit zijn er maar liefst 15 van de 74. Deze uitkomst is veel hoger dan de andere uitkomsten, deze schommelen allemaal rond 8 en 4. Het is positief voor de vereniging dat er in totaal maar liefst, 28 leden zijn die het geheel eens zijn met de stelling en die de sfeer binnen de vereniging minimaal neutraal vinden. In vergelijking met aan de andere kant waar er in totaal maar twee zijn die de sfeer niet goed vinden en die het ook niet eens zijn met de stelling over het steentje bijdragen.

 

Hoe vrijwilligers tot stand moeten komen volgens mensen die niet blijven hangen

Tot stand komen

Geen tijd

Ken weinig mensen

Mensen zijn

Kantine niet

Alleen om te

Anders

Vrijwilligers

Voor

om te blijven

niet gezellig

gezellig

sporten

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur vrijwilligers

0

0

0

0

1

1

werven

 

 

 

 

 

 

Commissie vrijwilligers

0

0

0

1

1

3

werven

 

 

 

 

 

 

Verplichte taken

3

1

0

0

2

0

Mensen zelf aangeven

4

1

0

1

2

5

Betaalde krachten

0

0

0

0

0

0

 zijn nodig

 

 

 

 

 

 

Anders

1

1

1

0

1

1

 

Uit deze twee vragen valt af te lezen van de mensen die hebben aangegeven niet op de club te blijven hangen inclusief reden waarom ze dit niet doen, hoe deze denken hoe commissies en andere vrijwilligersgroepen tot stand moeten komen. Hieruit blijkt dat de meeste respondenten aangeven dat ze vinden dat er verplichte taken moeten zijn voor leden en dat mensen het zelf moeten aangeven om vrijwilliger te worden. Deze leden hadden als reden om niet te blijven hangen, dat ze er geen tijd voor hadden of alleen kwamen om te sporten. Deze respondenten zien eigenlijk niks in een bestuur of commissie die vrijwilligers werft en ze vinden het ook niet nodig om betaalde krachten in te zetten.

 

Cijfer betrokkenheid per leeftijd

 

leeftijd * cijfer betrokkenheid Crosstabulation

Count

 

cijfer betrokkenheid

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

leeftijd

<18

0

0

0

1

2

1

0

0

0

4

18-30

0

1

1

0

1

2

3

0

0

8

31-45

0

1

1

2

8

7

15

1

1

36

46-65

2

3

3

5

2

3

4

2

0

24

65+

0

0

1

0

3

1

0

1

0

6

Total

2

5

6

8

16

14

22

4

1

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen wat de verschillende aanwezigen leeftijdsgroepen voor cijfer geven aan de mate waarin ze zich betrokken voelen bij TC Woerden. Af te lezen is dat de leeftijdscategorie van 31-45 jaar de grootste is en dat de meeste respondenten voor een cijfer 8 kozen. Opvallend is dat de leeftijdscategorie van 46-65 jaar zeer verdeeld is over de cijfers. Terwijl bij de meeste groepen er toch wel een duidelijk cijfer uitspringt, is deze grote groep leden zeer verdeeld en variëren de cijfers van 2 tot en met 9. Dit is daardoor ook de grootste groep die een onvoldoende geeft aan zijn betrokkenheid in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Uitgaande van een onvoldoende cijfer onder de 6. Tegenovergesteld hebben de overige leeftijdscategorieën wel voornamelijk cijfers van 6 of hoger gegeven.

 

Cijfer betrokkenheid per geslacht

 

Geslacht * cijfer betrokkenheid Crosstabulation

Count

 

cijfer betrokkenheid

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Geslacht

Man

1

2

2

3

8

5

13

2

0

36

vrouw

1

3

4

5

8

9

9

2

1

42

Total

2

5

6

8

16

14

22

4

1

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen wat de verschillende geslachten voor cijfer geven aan de mate waarin ze zich betrokken voelen bij TC Woerden. Opvallend is dat de mannen met een lager aantal respondenten toch een hoger cijfer geven voor de betrokkenheid. Voor de vrouwelijke respondenten is dit meer gelijkmatig verdeeld, terwijl er bij de mannen een duidelijke uitschieter is bij het cijfer 8, wat gevolgd wordt door het cijfer 6.

 

Hoe is de sfeer per leeftijd

 

 

leeftijd * sfeer Crosstabulation

Count

 

Sfeer

Total

zeer slecht

slecht

ok

Goed

zeer goed

leeftijd

<18

0

0

0

1

3

4

18-30

0

2

1

4

1

8

31-45

0

1

9

22

4

36

46-65

1

0

11

9

3

24

65+

0

0

2

4

0

6

Total

1

3

23

40

11

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de verschillende aanwezigen leeftijdsgroepen denken over de sfeer binnen de vereniging TC Woerden. Opvallend is dat het lage aantal respondenten jeugd, onder de 18 jaar minimaal voor een goede sfeer hebben gekozen en voornamelijk heel goed. In alle leeftijdscategorieën is er nauwelijks gekozen voor een slechte sfeer, dit is slechts een heel klein aantal. De grootste groep geeft aan dat ze de sfeer goed vinden, ook van de grootste aanwezige leeftijdsgroep wordt de sfeer als goed ervaren. Bij de 65+ers zijn geen leden die de sfeer als zeer goed ervaren onder de respondenten. In de overige leeftijdscategorieën is ook dit antwoord aanwezig.

 

Hoe is de sfeer per geslacht

 

Geslacht * sfeer Crosstabulation

Count

 

Sfeer

Total

zeer slecht

slecht

ok

goed

zeer goed

Geslacht

Man

0

2

10

20

4

36

Vrouw

1

1

13

20

7

42

Total

1

3

23

40

11

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de verschillende geslachten voor mening hebben over de sfeer. Hieruit valt af te lezen dat hier weinig onderscheid in is en dat beide geslachten dezelfde mening zijn toegediend. Zo is het aantal mannelijke respondenten dat de sfeer als goed heeft getypeerd precies gelijk aan het aantal vrouwelijke. Zo zijn er ook precies van beiden geslachten 2 respondenten die de sfeer als slecht of zeer slecht ervaren.

 

Stelling steentje bijdragen per leeftijd

 

leeftijd * stelling steentje bijdragen Crosstabulation

Count

 

stelling steentje bijdragen

Total

geheel oneens

gedeeltelijk eens

neutraal

eens

geheel eens

leeftijd

<18

0

0

1

2

1

4

18-30

1

4

1

1

1

8

31-45

4

5

3

6

17

35

46-65

1

4

4

5

8

22

65+

1

0

0

3

2

5

Total

7

13

9

16

29

74

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de verschillende aanwezigen leeftijdsgroepen denken over de stelling: ‘Bij een vereniging moet iedereen zijn steentje bijdragen, hierbij hoort ook iets voor de club doen in de vorm van vrijwilligerswerk’.  Opvallend is dat de grootste aanwezigen groep van 31-45 jaar, aan de ene kant zeer verdeeld is over deze stelling en aan de andere kant een groot groep respondenten dezelfde mening is toegediend. De meeste zijn het dus geheel eens met de stelling, maar ze hebben ook de grootste groep respondenten die het geheel oneens zijn. De mening van de jeugd is minimaal neutraal en het grootste gedeelte van de 65+ers is het tevens minimaal eens met de stelling. De groep van 18 tot en met 30 jaar is het minder eens met de stelling dan de overige groepen, deze hebben de meeste respondenten in verhouding met het totaal aantal respondenten per leeftijdscategorie die het oneens zijn met de stelling.

Stelling steentje bijdragen per geslacht

 

Geslacht * stelling steentje bijdragen Crosstabulation

Count

 

stelling steentje bijdragen

Total

geheel oneens

gedeeltelijk eens

neutraal

eens

Geheel eens

Geslacht

man

5

4

4

4

17

34

vrouw

2

9

5

12

12

40

Total

7

13

9

16

29

74

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen hoe de verschillende geslachten denken over de stelling: ‘Bij een vereniging moet iedereen zijn steentje bijdragen, hierbij hoort ook iets voor de club doen in de vorm van vrijwilligerswerk’.  Hier is opvallend dat de groep mannen een meer uitgesproken mening hebben over de stelling aangezien de grootste groep mannen het geheel eens zijn met de stelling  en er ook meer mannen zijn die het geheel oneens zijn. De vrouwen zijn iets verdeelder in hun mening. De meeste vrouwen zijn het overigens wel minimaal eens met deze stelling.

 

Wel of niet blijven hangen op de club per leeftijd

 

leeftijd * 'hangen' Crosstabulation

Count

 

'hangen'

Total

ja

nee

leeftijd

<18

2

2

4

18-30

6

2

8

31-45

26

10

36

46-65

12

12

24

65+

3

3

6

Total

49

29

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen of de verschillende aanwezigen leeftijdsgroepen blijven hangen op de vereniging. Hier valt te zien dat er weinig verschil zit in de meeste groepen, aangezien deze ongeveer gelijk zijn. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de groep van 18 tot en met 30 jaar en de groep 31-45 jaar die dus de grootste groep zijn die blijven hangen op de vereniging.

 


 

Wel of niet blijven hangen op de club per geslacht

 

Geslacht * 'hangen' Crosstabulation

Count

 

'hangen'

Total

ja

nee

Geslacht

man

27

9

36

vrouw

22

20

42

Total

49

29

78

 

Uit de uitkomsten van deze twee enquête vragen valt af te lezen of de verschillende geslachten blijven hangen op de vereniging. Hierin is duidelijk onderscheidt te zien tussen de mannelijke en de vrouwelijk respondenten. Er blijft namelijk een veel grotere groep mannen hangen op de vereniging, terwijl het aantal respondenten vrouwen ongeveer gelijk is.

 

 

Zelf vrijwilliger of niet en bereidt om meer contributie te betalen voor betaalde krachten

 

vrijwilliger * contributie Crosstabulation

Count

 

contributie

Total

ja

nee

vrijwilliger

ja

2

21

23

nee

11

31

42

ja, andere vereniging

2

7

9

Total

15

59

74

 

Uit de uitkomsten van deze vragen is terug te lezen hoe de leden van TC Woerden vrijwillig of niet denken over meer contributie betalen om hier betaalde krachten voor in te zetten. Hier valt af te lezen dat de meeste leden die niet vrijwilliger zijn ook bereidt zijn om meer contributie te betalen, terwijl de vrijwilligers deze meningen niet hebben. Er moet gezegd wordend dat het niet uitmaakt of de leden vrijwilliger zijn of niet, het gros wil de contributie niet verhogen.