Huishoudelijk Reglement Competitie TCW 2014 - ter stemming ALV

Huishoudelijk Reglement Competitie TC Woerden

 

Teams en individuele leden dienen zich voor de sluitingstermijn ingeschreven te hebben. Degene die een team inschrijft moet aan kunnen tonen dat alle teamleden op de hoogte zijn van deze aanmelding (bijv. door de aanmeldings-email in cc naar de teamleden te sturen).
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie sluit op 10 november
De inschrijving voor de najaarscompetitie sluit op 1 juni
Ieder teamlid dient zijn lidmaatschapsgeld van de afgelopen periode(s) te hebben voldaan, zijn/haar bardiensten te hebben gedaan of afgekocht en zich gedragen te hebben volgens de normale omgangsvormen.
Een team dat gepromoveerd is, heeft in principe het recht om een volgend seizoen weer te spelen. Het team dient voor minimaal 2/3 te bestaan uit dezelfde teamleden als waaruit het team bestond in de vorige competitieronde.
Indien er meerdere teams inschrijven op de voorkeursdag dan geplaatst kunnen worden, gelden de volgende regels om tot een keuze te komen

  • teams die het langste spelen op de voorkeursdag en voor 2/3 bestaan uit dezelfde teamleden als voorgaande jaren
  • teams die een “klasse”recht hebben en voor 2/3 bestaan uit dezelfde teamleden als de vorige competitieronde

Teams die niet op hun voorkeursdag competitie kunnen spelen, wordt een andere competitiesoort/-dag aangeboden en wordt op de wachtlijst voor de voorkeursdag geplaatst. Maakt het team geen gebruik van de andere competitiedag, dan kunnen de leden op de reservelijst geplaatst worden.
Het team dat het langste op de wachtlijst voor de voorkeursdag staat, heeft het eerste recht als er een plaats vrij komt op die dag.
De verdeling van het aantal jeugd- en seniorenteams op een competitiedag is ter beoordeling van de Jeugdcommissie en Technische Commissie.
Indien er meerdere teams in een bepaalde klasse willen uitkomen dan technisch mogelijk is, en de regels van de KNLTB geven geen uitsluitsel, gelden de volgende wegingsfactoren om tot een keuze te komen:

  • of een team is gepromoveerd
  • de gemiddelde sterkte van de teamleden
  • hoelang een team al in deze samenstelling speelt

         Indien dit geen uitsluitsel geeft, beslist de Technische Commissie.

Teams die geen toegang hebben gekregen tot de voorjaarscompetitie hebben voorrang op deelname aan de najaarscompetitie.
Na overleg met betrokken team(s) behoudt de Technische Commissie zich het recht voor, om individuele leden die zich hebben ingeschreven bij een team te plaatsen, afhankelijk van niveau en tot een maximum van 6 spelers/sters per team.
Elk team is zelf verantwoordelijk om binnen 24 uur de uitslagen in te vullen op de

         KNLTB-site.

Elk team is zelf verantwoordelijk voor boetes indien men zich niet houdt aan de regels (bijv. uitslag te laat invullen, incompleet verschijnen bij competitiewedstrijd, terugtrekking etc.). De boete voor terugtrekken van een team kan oplopen tot boven de 200 euro.
Ballen en wedstrijdformulieren dienen op de aan de captains doorgegeven dag opgehaald te worden. De kosten voor de competitie en ballen moeten bij het ophalen met chipknip betaald worden. Teams kunnen zelf kiezen voor de aanschaf van extra blikken ballen.
Het is mogelijk om je team compleet te maken met een competitielid.  Het toevoegen van een competitielid moet altijd met motivatie aangevraagd worden bij de TC. Hierbij gelden de volgende regels

- eigen leden hebben, mits passend in het team (ter beoordeling van de TC) altijd voorrang op competitieleden

- het competitielidmaatschap kan pas toegekend worden na de sluitingsdatum van inschrijven voor de competitie

- een competitielid is al lid bij een andere tennisclub

- een competitielid is alleen gerechtigd gebruik te maken van de banen tijdens competitiewedstrijden (voor- en/of najaarscompetitie) en eventuele competitietraining

- het competitielid kost 50 euro per jaar

- het competitielidmaatschap wordt toegekend voor maximaal één jaar en moet, indien gewenst, elk jaar opnieuw aangevraagd worden

 

 

 

Ter goedkeuring ALV 27 februari 2014