Nieuws

In memoriam Jet Voorhagen

Op 1 november 2020 is Jet Voorhagen op 82 jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed.
Met name de oudere leden en de leden die al langer lid zijn kennen Jet en haar echtgenoot Jan, die ook lid was van de club.
Jan en Jet kwamen in 1969 in Woerden wonen en zij werd in 1970 secretaris in het bestuur van T.C.Woerden.

Omdat Jet bij een uitgever werkte (VNU) heeft ze zich ontzettend ingespannen om het clubblad weer van de grond te krijgen.
Dit is haar gelukt een vele jaren verzorgde de inhoud en ook het ontwerp van de voorkant van het clubblad was van haar hand.
Toen we in 1970 subsidie aanvroegen voor de bouw van een nieuw clubhuis , bij de Sport toto ,was een voorwaarde dat we daar een jaar aan de voetbal toto deel namen.
Dat gehele jaar heeft Jet elke vrijdag de toto formulieren opgehaald bij de tien deelnemers, die bereid waren om mee te doen.
Bij menigeen was het formulier op vrijdag middag nog niet ingevuld, en was het van “Jet, neem maar een sherry, dan vullen wij het snel in”
Gevolg hiervan was dat Jet in uiterst vrolijke stemming de formulieren inleverde bij de toto regelaar.
Bij ons 50-jarig bestaan in 1976 was zij een van de trekkers op het gebied van de communicatie .
In 1978 zijn Jet en ik uit het bestuur gestapt, ik ben naar het bestuur van de Stichting Tennishal Woerden gegaan en Jet heeft nog jaren het clubblad verzorgd, inclusief het design van het voorblad.
Buiten dit was Jet een enthousiast tennisster die jaren op de zondag , zaterdag en dinsdag competitie heeft gespeeld.
Jet was een type die je nodig had bij het enthousiasmeren en uitbreiden van je sportvereniging.
Geruime tijd terug al verlegde ze haar focus richting de golfsport.
Helaas nam de laatste tijd haar gezondheid wat af en werd  actief tennissen of een bezoekje aan de club steeds minder.
Allen die Jet gekend hebben zullen haar als een fijne meid gedenken en wensen Jan alle sterkte toe.


Hans Brak

« Terug

» Nieuws archief